Sôi động Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu tài nguyên vườn quốc gia Hoàng Liên và môi trường năm 2018

Sáng 11/5, tại Trung tâm văn hóa xã San Sả Hồ. Đại diện vườn quốc gia Hoàng Liên, UBND Xã San Xả Hồ, Ban giám hiệu trường TH San Sả Hồ I đã phối hợp tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng"  tìm hiểu tài nguyên vườn quốc gia Hoàng Liên và môi trường năm 2018.

Sáng 11/5, tại Trung tâm văn hóa xã San Sả Hồ. Đại diện vườn quốc gia Hoàng Liên, UBND Xã San Xả Hồ, Ban giám hiệu trường TH San Sả Hồ I đã phối hợp tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng"  tìm hiểu tài nguyên vườn quốc gia Hoàng Liên và môi trường năm 2018.

Tham gia hội thi có 100 thí sinh là các em học sinh tiêu biểu của trường TH San Sả Hồ I. Các thí sinh cùng trả lời nhanh 25 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm với mức độ kiến thức khó tăng dần. Câu hỏi xoay quanh các quy định của pháp luật về tìm hiểu tài nguyên vườn quốc gia Hoàng Liên và môi trường năm 2018

 Hội thi “Rung chuông vàng” nhằm mục đích đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; phổ biến, giáo dục về môi trường  cho học sinh; từng bước thay đổi nhận thức và hành vi, nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về môi trường, hướng đến một xã hội xanh, sạch, đẹp.

Kết thúc hội thi, em Vàng Thị Say – Học sinh lớp 5B  đã xuất sắc vượt qua 99 thí sinh khác đạt giải Nhất. Ban Tổ chức cũng đã khen thưởng cho các thí sinh có thành tích tốt nhất trong Hội thi và các giải thưởng phụ khác.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội thi: