Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) Trường TH San Sả Hồ I được tổ chức vào lúc 13giờ 30’ ngày 14/9/2018 tại phòng hội đồng nhà trường, với sự tham dự của 28 CBCCVC của trường, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phụ trách và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Công đoàn trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường  đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Trong năm học vừa qua, Trường đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo,  ….

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm học mới.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của nhà trường trong năm học 2017 - 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo điều chỉnh, sửa đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo công tác thi đua và trao thưởng; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại Hội nghị CBCCVC cấp cơ sở.

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của đại diện Hội đồng Trường, đại diện Đoàn thanh niên; đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác kiểm định chất lượng, v.v…

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường TH San Sả Hồ I năm học 2018 - 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trường TH San Sả Hồ I sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019 của Trường thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Hội nghị