Thực hiện công văn số 23/PGD&ĐT-CMNV ngày 11 tháng 02 năm 2020 về yêu cầu triển khai nghiên cứu các bộ sách giáo khoa mới theo Chương trình GDPT 2018, để chuẩn bị cho công tác lựa chọn bộ sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục thuộc thị xã Sa Pa năm học 2020-2021.

Ban giám hiệu và tổ chuyên môn trường Tiểu học San Sả Hồ I đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao nội dung nghiên cứu đến toàn thể giáo viên trong nhà trường.

Ngày 22-11-2019, Bộ Giáo dục và Ðào tạo công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 của tám môn học và hoạt động giáo dục để sử dụng dạy học từ năm học 2020 - 2021. Sau gần hai tháng, các trường học và giáo viên đã được tiếp cận SGK mới để nghiên cứu, lựa chọn đưa vào dạy học.

Thực hiện công văn số 23/PGD&ĐT-CMNV ngày 11 tháng 02 năm 2020 về yêu cầu triển khai nghiên cứu các bộ sách giáo khoa mới theo Chương trình GDPT 2018, để chuẩn bị cho công tác lựa chọn bộ sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục thuộc thị xã Sa Pa năm học 2020-2021.

Ban giám hiệu và tổ chuyên môn trường Tiểu học San Sả Hồ I đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao nội dung nghiên cứu đến toàn thể giáo viên trong nhà trường.

Thời gian tổ chức nghiên cứu: Từ ngày 12 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2020.

Nội dung nghiên cứu:

1. Các bộ sách theo Quyết định 4507 có bao nhiêu bộ sách? Tên của từng bộ sách? Tác giả của từng bộ sách? Nhà xuất bản nào?

2. Hình thức của sách, kênh hình kênh chữ; cấu trúc của sách, các hoạt động học; nội dung phân chia theo chủ đề như thế nào? Ngôn ngữ sử dụng; tính tích hợp, tính mở, tính hiện đại, tính cập nhật khoa học công nghệ, tính kế thừa các phương pháp dạy học đã triển khai (như VNEN, trải nghiệm sáng tạo, tăng cường tiếng Việt, mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch …)

3. Tính đồng bộ giữa sách giáo khoa và website hỗ trợ giáo viên, phụ huynh, học sinh…

 

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng Hiệu trưởng nhà trường triển khai tới toàn thể giáo viên công văn số 23/PGD&ĐT-CMNV ngày 11 tháng 02 năm 2020. Và yêu cầu giáo viên tìm hiểu sách tại đường linh www.nxbgd.vn hoặc sachcanhdieu.com.

 

 

Trong buổi triển khai đồng chí Trần Thị Thanh Thảo Phó Hiệu trưởng nhà trường đã giới thiệu 3/5 bộ sách giáo khoa mới.

Sau khi được triển khai công văn các đồng chí giáo viên đã nắm được tinh thần của công văn và nghiêm túc thực hiện.

GV đã truy cập được vào trang web để tìm hiểu các bộ sách .

 

Thảo luận về nội dung sách

  Thảo luận về kênh hình, kênh chữ trong sách.

Đồng chí hiệu trường cùng giáo viên trao đổi về nội dung các bộ sách.