Năm học mới 2019 – 2020 đã bắt đầu. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực về mọi mặt, Thầy và trò trường Tiểu học San Sả Hồ  1 đã sẵn sàng bước vào năm học mới.

     Trước thềm năm học mới, tập thể CB-GV-NV- HS của nhà trường tích cực lao động chỉnh trang lại lớp học, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh. Tập thể nhà trường cùng với sự hỗ trợ của một số thành viên trường bạn, đã tiến hành xây dựng sân khấu cho các buổi hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt tập thể. Dù nhiều khó khăn vất vả, nhưng với tinh thần quyết tâm cao độ, nhà trường đã hoàn thành sân khấu theo đúng tiến độ công việc.

     Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ ra lớp, công tác phổ cập; huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy của nhà trường.

Sau đây là một vài hình ảnh hoạt động: