Ngày 22 tháng 4 năm 2022 Trường Tiểu học San Sả Hồ 1 long trọng tổ chức ngày hội sách với chủ đề: “ Sách – Sứ mệnh phát ...