Ngày 17/11/2018 Trường TH San Sả Hồ 1 đã tổ chức chuyên đề: "Dạy học theo hướng phát triển năng lực, tiết học trong thư viện"

          Nhằm giúp giáo viên nắm được phương pháp xây dựng kế hoạch dạy học, tố chức các hoạt động học tập theo hướng phát triển năng lực học sinh. Phát huy sáng tạo trong môi trường tự học cho học sinh qua tiết dạy trong thư viện.

          Yêu cầu giáo viên vận dụng hiệu quả những nội dung chuyên đề. Quyết tâm thực hiện từng việc trong từng phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục. Sau đây là một số hình ảnh của chuyên đề: