Có lẽ với các giáo viên chủ nhiệm, cuộc họp phụ huynh là một trong những hoạt động quan trọng của năm học mới. Việc chuẩn bị chương trình, tâm thế chủ trì, gặp mặt, nội dung, điều khiển cuộc họp, mời phụ huynh,….Ghi nhận tại cuộc họp phụ huynh của các lớp tại điểm trường thôn Sín Chải.

Tiến trình cuộc họp được bố trí linh hoạt và đảm bảo các yêu cầu: Giới thiệu, báo cáo tóm tắt kết quả các hoạt động  nhà trường trong năm học 2018-2019, phương hướng cho năm học mới . Giáo viên chia sẻ với phụ huynh tình hình học tập của con em mình về các mặt học tập, rèn luyện những tuần đầu năm học, đồng thời đưa ra phương pháp giáo dục để đạt hiệu quả cao mục tiêu đề ra.

Buổi họp đầu tiên có sự góp mặt đầy đủ của các bậc phụ huynh. Không khí của cha mẹ học sinh và thầy cô trở nên gần gũi, thân mật. Những câu chuyện của con cái đã đưa họ lại gần nhau hơn. Họ cùng bàn việc đồng hành với nhàtrường trong thời gian tới. Nhiều người với kinh nghiệm chia sẻ cách làm hay, sự phối hợp với nhà trường để giáo dục con thế nào?.

Thầy, cô giáo tại điểm trường chia sẻ: Chúng tôi đặt mình vào vị trí của phụ huynh có con đi học. Mình mong muốn điều gì cho con thì chia sẻ mong muốn đó với họ, như vậy sẽ tìm thấy sự đồng cảm, đồng thuận và hóa giải mọi căng thẳng.

Nhờ xác định tâm lý phụ huynh, không khí buổi họp trở nên gần gũi, thân mật, nhanh gọn, hiệu quả. Những câu chuyện của các con đã đưa các phụ huynh gần nhau hơn, họ cùng nhau bàn bạc phương án đồng hành với nhà trường trong thời gian tới. Đa số các bậc phụ huynh đồng hành, sẵn sàng chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, của các thầy cô giáo.

Buổi họp đầu năm  là dịp Giáo viên lắng nghe ý kiến và chia sẻ, giải đáp cùng   phụ huynh học sinh về việc học tập, rèn luyện của các em.

Cuối buổi họp, mỗi lớp đã bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh để cùng tham gia các hoạt động của trường, lớp.

Có thể nói, với mọi nhà trường mục đích đều hướng đến xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, bảo đảm các hoạt động dạy và học tốt nhất cho các em. Để thực hiện được điều đó rất cần có sự đồng hành, chung tay góp sức của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 Hi vọng trong năm học 2019-2020, phụ huynh các lớp sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó với nhau như một gia đình, cùng chia sẻ cách giáo dục từ gia đình để thông tin luôn được cập nhật từ nhiều phía.