Ngày 24/10/2018, Liên đội trường TH San Sả Hồ I đã tổ chức thành công Đại hội Liên đội năm học 2018 – 2019.

Ngày 24/10/2018, Liên đội trường TH San Sả Hồ I đã tổ chức thành công Đại hội Liên đội năm học 2018 – 2019.

Về dự đại hội Liên đội có sự hiện diện:

- Cô Trần Thị Thanh Thảo  - Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu Hiệu trưởng nhà trường.

- Cô Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch công đoàn nhà trường.

- Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Tổng phụ trách đội.

Cùng các em học sinh là Chi Đội trưởng, Chi Đội phó của 15 Chi Đội.

Đại hội đã thống nhất với báo cáo tổng kết hoạt động liên đội ở năm học 2017 - 2018, cũng như những phương hướng hoạt động trong năm học 2018 - 2019.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên Đội năm học 2018 - 2019 gồm các bạn:

1. Vàng Thị Ví – Chi đội 4B1

2. Vàng Thị Rủa - Chi đội 4B2

3. Má Thị Dụ - Chi đội 5A

4. Vàng A Chua - Chi đội 5B

5. Má Thị Mỷ - Chi Đội 5A

Đại hội kết thúc trong sự nhất trí cao của tất cả các bạn đội viên.

 Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: