Ngày 24/10/2018, Liên đội trường TH San Sả Hồ I đã tổ chức thành công Đại hội Liên đội năm học 2018 – 2019.